Produkter

Products > 
RBI C-Clean Foam
RBI C-Clean Foam

Produkttype:

RBI C-Clean Foam er et sterkt alkalisk flytende skumrengjøringsmiddel.

Bruksområder:

RBI C-Clean Foam er utviklet til rengjøring innen næringsmiddelindustrien som for eksempel slakterier, fisk- og rekefabrikker, fjærkreindustri og bakerier.

Brukes til rengjøring av gulv, vegger, containere, prosessutstyr, etc. 

 

Bruksanvisning:

C-Clean Foam påføres gjennom skumutstyr.

Dosering:

2 % (2 dl. pr. 10 liter vann) for normalt skitne flater

3 - 5 % (3 - 5 dl. pr.10 liter vann) for kraftig tilsølte flater

Påse at flatene er totalt dekket av skum. La skummet virke minst 15 minutter. Skyll så grundig med vann. Temperert vann øker effekten.

Produktet fjerner:

Fett, blod, slam, etc.

Må brukes med forsiktighet på aluminium, sink, kobber og kadmium.

Pakning:

Produktet leveres i følgende pakninger: 5, 20, 200 og 1000 liter

 

HMS datablad ligger på EcoOnline

<< Tilbake


  • x