Produkter

Products > 
RBI Delta
  • Delta 5 ltr
RBI Delta

Produkttype:

RBI Delta er et meget effektivt og lavaromatisk avfettingsmiddel.
 
 
Bruksområder:
For rengjøring av forurensning som olje, fett, asfalt og lignende fra transportutstyr, industrigulv og arbeidsområder. Produktet er spesielt egnet for bruk i delevasker og avfettingsbad. RBI Delta erstatter produkter med høyt innhold av løsemidler og høy YL-verdi.
 
 
Bruksanvisning:
RBI Delta påføres med lavtrykkspumpe eller med kost. Etter virketid: spyl av med høytrykksvasker eller vannslange.
Delevask: Fyll delevasker eller avfettingstank med produktet, og legg delene som skal avfettes ned i karet. La produktet virke i 5-15 minutter, avhengig av forurensningsgrad.
Etter avfetting spyles delene med vann fra høytrykksvasker eller vannslange.
 
Annet:
RBI Delta er miljøvennlig og tilfredsstiller kravene til vaske- og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann, og bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler.
 
 
Pakning:
Produktet leveres i følgende pakninger:   20, 200 og 1000 liter
 
HMS datablad ligger på EcoOnline

<< Tilbake


  • x