Produkter

Products > Kjemi > Fiskeri/Offshore > RBI Bleach
RBI Bleach
RBI Bleach

Produkttype:

RBI Bleach  er et sterkt alkalisk desinfeksjonsmiddel basert på natriumhypokloritt. Produktet inneholder 6% aktivt klor.
 
 
Bruksområder:
RBI Bleach brukes som desinfeksjonsmiddel etter at hovedrengjøringsprosess er foretatt. Produktet er velegnet for alternativ bruk med andre bakteriedrepende produkter for å motvirke resistente bakterier.
 
 
Bruksanvisning:
RBI Bleach påføres etter at flatene er rengjort og grundig skylt med vann.
 
Dosering:
1 - 2 % (1 - 2 dl. pr. 10 liter vann). Konsentratet blandes med kaldt vann. Kontaktiden må alltid overstige 10 min.
 
Dip-Tank:
Fjern den verste forurensningen. Senk utstyr ned i tanken og tillat ca. 10 minutter virketid. Skyll så grundig med vann.
 
Ved bløtlegging:
av skurekluter, oppvaskkluter, børster etc:
 
Dosering: 5 % (5 dl. pr. 10 liter vann). La stå i bløt over natten.
 
 
RBI Bleach motvirker algedannelse og lukter.
Produktet må brukes med forsiktighet på aluminium og galvaniserte flater.
 
 
Bruksområder som må unngås:
Bruksoppløsning må skylles fullstendig bort før eventuell rengjøring med surt rengjøringsmiddel.
Hvis surt rengjøringsmiddel er brukt først, må dette skylles helt bort før bruk av dette midlet. Må ikke blandes med andre produkter.
 
 
Pakning:
Produktet leveres i følgende pakninger:  20, 200 og 1000 liter
 
 
RBI Bleach står på Mattilsynets liste for godkjente desinfeksjonsmidler til fiskeindustrien.
 
HMS datablad ligger på EcoOnline

<< Tilbake


  • x