Produkter

Products > Kjemi > RBI C-Clean
RBI C-Clean
RBI C-Clean

Produkttype:

RBI C-Clean er et sterkt alkalisk flytende rengjøringsmiddel.
 
Bruksområder:
RBI C-Clean er utviklet til rengjøring innen næringsmiddelindustrien.
RBI C-Clean benyttes overfor harde og tørkede urenheter.
RBI C-Clean kan benyttes til rengjøring av røykkanaler i røykskap for fjerning av fastbrente urenheter.
Produktet er ideelt til rengjøring av lukkede rørsystemer (resirkulering)
Produktet er tilsatt antiskummiddel, og kan benyttes i vaskemaskiner, bad (dip-tank), eller påføres med spray eller kost.
 
RBI C-Clean må brukes med forsiktighet på aluminium, sink, kobber og galvanisert stål.
 
 
Bruksanvisning:
 
Manuell metode:
Normal bruksblanding 1 - 2 % konsentrat (1 - 2 dl. pr. 10 liter vann) avhengig av forurensningsgrad. For rengjøring av transportbånd, plast etc. anbefales 5 % (5 dl pr. 10 liter vann) opp til ca 55°C. Gi kjemikaliet tid til å virke (ca. 2 - 3 min.) og skyll deretter med vann.
 
Ved bruk i røykskap:
Benytt 3 - 5 % konsentrat (3 - 5 dl. pr. 10 liter vann) avhengig av hvor ofte rengjøringsrutinene utføres. Skapet oppvarmes til ca. 90°C før blandingen slippes igjennom.
 
Ved bruk i vaskemaskin:
Benytt 1 - 1,5 % konsentrat (1 - 1,5 dl. pr. 10 liter vann) dersom vaskebad skiftes hver dag. Ved utskift av vaskebad hver 2. eller 3. uke, benytt 1 % konsentrat ved oppstart (1 dl. pr. 10 liter vann) og deretter tilsettes 1 % pr. gang ved oppstart (1 dl. pr. 10 liter vann) og deretter tilsettes 1 % pr. gang ved kontinuerlig utskift. NB! Påse at det skylles med vann etter hver rengjøringsoperasjon.
 
Pakning:
Produktet leveres i følgende pakninger: 20, 200 og 1000 liter
 
 
HMS datablad ligger på EcoOnline
 

<< Tilbake


  • x