Produkter

Products > Kjemi > RBI Greenline 1
RBI Greenline 1
  • Greenline1 25 L
  • Greenline1 1 L
  • Greenline1 5 L
RBI Greenline 1

Produkttype:

Vårt miljøvennlige alternativ, RBI Greenline 1 er et høykonsentrert universal-rengjøringsmiddel for daglig rengjøring av inventar, vegger og gulv i storhusholdning, institusjoner, kontorbygninger, skoler, etc.

 

Bruksområde:

Produktet kan brukes på malte flater, flis, kjøkkenflater, vinduer og sanitærgods.
RBI Greenline 1 er uten farge og parfyme, og beregnet for det profesjonelle marked.

 

Bruksanvisning:

Ved normal tilsmussing blandes RBI Greenline 1 med vann i forholdet 25 ml til 10 liter vann (0,25%). Øk doseringen ved mye smuss eller lav renholdsfrekvens. Produktet kan brukes til vanlig bøttevask eller påføres med lavtrykkskanne, dynkeflaske, klut, svamp eller mopp. Produktet kan brukes på alle flater som tåler vann.
 

Helse og sikkerhet:

Irriterer øynene.
Unngå kontakt med øynene.
Får man stoffet i øynene; skyll straks grundig med store mengder vann og kontakt lege.
Bruk vernebriller / ansiktsskjerm.

 

Pakning:

RBI Greenline 1 leveres i følgende pakninger: 1, 5, 20 og 200 liter.

 

HMS datablad ligger på EcoOnline

 

<< Tilbake


  • x