Produkter

Products > 
RBI Max
RBI Max

Produkttype:

RBI Max er et sterkt alkalisk kraftig virkende rengjøringsmiddel.
 
Bruksområder:
RBI Max er ideell for nedvask av vegger, prosessutstyr, bånd og produksjonsutstyr generelt innen næringsmiddelindustrien.
Anbefales også brukt til generell rengjøring i landbruket, for eksempel innvendig nedvask av driftsbygninger.
RBI Max er testet på ulike forurensninger på oppdrettskar med meget godt resultat, og er også velegnet til notvask.
Produktet fjerner blod, slam, fiskerester, fett og proteinprodukter.
Må brukes med forsiktighet på sink, aluminium, tinn og kadimum.
 
 
Bruksanvisning: 
 
Høytrykkspyling:
Da enkelte fettrester er vanskelige å fjerne, anbefales bruk av temperert vann hvor dette er mulig. RBI Max blandes med vann i forholdet 1 - 5 % (1 - 5 dl. pr. 10 liter vann) avhengig av grad og mengde forurensning som skal fjernes.
Middelet bør få tid på seg til å virke (5 – 10 min) før nedspyling.
 
Manuell påføring:
RBI Max blandes med vann i forholdet 1 - 10 % (1 - 10 dl. pr. 10 liter vann) og sprayes på. La dette stå en stund, evt. skrubb og skyll med rent vann. La blandingen virke fra 5 - 10 min avhengig av forurensningsgrad. Skyll med rent vann. Skrubb om nødvendig.
 
Notvask i maskin:
Fyll maskinen med 200 liter vann - steng luke og kraner. Fyll opp med 5 liter RBI Max i forhold 4 % (4 dl. pr. 10 liter vann). La maskinen gå en time før skylling. Etter skylling tas nota ut og desinfiseres.
 
 
Pakning:
Produktet leveres i følgende pakninger: 5, 20, 200 og 1000 liter
 
 
HMS datablad ligger på EcoOnline

<< Tilbake


  • x