Produkter

Products > Kjemi > Næringsmiddelindustri > RBI Luktfjerner
RBI Luktfjerner
RBI Luktfjerner

PRODUKTTYPE:

En sikker, biologisk nedbrytbar luftfrisker med en behagelig, frisk duft. For bruk i områder der ubehagelig lukt er et problem. RBI Luktfjerner er svært effektiv og fjerner vond lukt fra bl.a. kloakkanlegg, dreneringsanlegg, søppeldunker og containere. Velegnet for bruk på offentlige steder som f. eks. fritidssenter, toaletter, offentlige transportmidler og ellers der vond lukt oppstår. Produktet er også velegnet for bruk i siste skyllevann ved vask av tekstiler, spesielt mopper og kluter.

BRUKSANVISNING:

Manuell rengjøring:

Påfør produktet med spray, kost, svamp eller børste avhengig av arbeidet som skal utføres. Blandingsforhold er avhengig av forurensningsgrad. For de fleste oppgaver er imidlertid et blandingsforhold med vann på 1:50 tilstrekkelig. Varmt vann opp til 80°C øker effekten. Tillat nødvendig virketid, og skyll med vann.

 

BLANDINGS-FORHOLD:

Luftfriskner: Bruk en sprøyteflaske / lavtrykkskanne, og bland produktet med vann 1:50-1:100.

Som tilsetning i vaskevann: 1:30

Skyllemiddel: 1:80

Blandingsforholdet avhenger av styrken på lukten.

HELSE OG SIKKERHET:

Unngå kontakt med øynene.

Ved øyekontakt, skyll øyeblikkelig med rikelig mengde vann.

Skulle irritasjon vedvare, kontakt medisinsk hjelp.

Bruk engangshansker da langvarig kontakt kan tørke ut huden.

 

PAKNING:

RBI Luktfjerner leveres  i 5 liters kanner.

 

HMS datablad ligger på EcoOnline

<< Tilbake


  • x