Produkter

Products > Kjemi > Næringsmiddelindustri > RBI Seawolf
RBI Seawolf
  • Seawolf 5 ltr
RBI Seawolf

Produkttype:

RBI Seawolf er et flytende, lavtskummende, sterkt alkalisk rengjøringsmiddel for bruk i næringsmiddelindustri og i båt- offshore.
 
Bruksområder:
RBI Seawolf er beregnet til rengjøring av røykskap, røykvogner, prosessutstyr, maskiner, koke- og stekeutstyr, etc. som er sterkt forurenset av urenheter som fett, proteiner, blod, innbrente matrester, etc. RBI Seawolf er ideell som RSW-rens.
 
 
Produktet fjerner:
Fett, proteiner, blod, innbrente matrester, etc.
 
Bruksanvisning:
RBI Seawolf blandes med vann til brukerløsning fra 0,1% opp til 3% avhengig av oppgavens art. For utkoking av utstyr til bruk i sirkulasjon anbefales en blanding fra 0,1 til 0,3% i vann (0,1 dl. til 0,3 dl. pr. 10 liter vann).
For kraftig tilsøling og påbrente matrester anbefales en blanding fra 1 til 3% (1 dl. til 3 dl. pr. 10 liter vann).
Størst virkningsgrad oppnås om rengjøringsflaten oppvarmes på forhånd.
Virketid 15 - 30 min. Skyll deretter med vann. 
 
Materialpåvirkning:
Unngå bruk på galvaniserte flater, sink, aluminium og tinn. Må ikke benyttes på linoleum. Sikker i bruk på stål, rustfritt stål,  plastikk og gummi. Brukes med forsiktighet på glass og kadmium.
 
Bruksområder som må unngås:
Bruksoppløsning må skylles fullstendig bort for eventuell rengjøring med surt rengjøringsmiddel. Hvis surt rengjøringsmiddel er brukt først, må dette skylles helt bort før bruk av dette midlet.
 
Pakning:
Produktet leveres i følgende pakninger:   20 og 200 liter
 
 
HMS datablad ligger på EcoOnline

<< Tilbake


  • x