Produkter

Products > 
RBI Delta båt
  • Delta 5 ltr
RBI Delta båt

Produkttype:

RBI Delta er et meget effektivt og lavaromatisk avfettingsmiddel for rengjøring av forurensning som olje, fett, asfalt og lignende fra transportutstyr, industrigulv og arbeidsområder. 

RBI Delta erstatter produkter med høyt innhold av løsemidler og høy YL-verdi.

 

 

Bruksområde:

Produktet er meget godt egnet for vask i maskinrom. RBI Delta er svært hurtigseparerende og derfor godt egnet når det benyttes oljeutskillere / separator.

 

Bruksanvisning:

RBI Delta påføres med lavtrykkspumpe eller med kost. Etter virketid: spyl av med høytrykksvasker eller vannslange.

 

 

Annet:

RBI Delta er miljøvennlig og tilfredsstiller kravene til vaske- og avfettingsmidler i forskrifter om utslipp av oljeholdig avløpsvann, og bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler.

 

Pakning:

Produktet leveres i følgende pakninger:   20, 200 og 1000 liter

 

HMS datablad ligger på EcoOnline

<< Tilbake


  • x