Produkter

Products > 
RBI Tankrens
RBI Tankrens

Produkttype:

RBI Tankrens er et lavtskummende vaskemiddel som fjerner alle typer oljer og fett. RBI Tankrens inneholder et rustbeskyttende middel.
 
Bruksområder:
RBI Tankrens benyttes til rengjøring av tanker og fat brukt til lagring av organiske stoffer, og til rengjøring av redskap, deler, maskiner og utstyr som er tilsmusset med fett eller olje. Produktet er svært godt egnet til bruk i delevaskemaskiner. Den lavtskummende evne tapes ikke ved høye temperaturer. Oljebaserte malte overflater og lettmetaller angripes vanligvis ikke i blandingsforhold 1:50 og over.
 
 
Bruksanvisning:
 
Manuell rengjøring:
Påfør produktet med spray, kost, svamp eller børste avhengig av arbeidet som skal utføres. Blandingsforhold er avhengig av forurensningsgrad. For de fleste oppgaver er imidlertid et blandingsforhold med vann på 1:50 tilstrekkelig. Varmt vann opp til 80۫ C øker effekten. Tillat nødvendig virketid, og skyll med vann.
 
 
Høytrykksrengjøring:
Bland ut produktet med vann slik at bruksløsningen blir ca. 1:80. Blandingsforholdet er avhengig av forurensningsgrad. På svært tilsmussede områder må muligens en sterkere blanding brukes. Påfør produktet og tillat virketid. Skyll med vann.
 
Dip tank:
Ved bruk i bad (dip tank) brukes en blanding med vann i forholdet 1:80. La delene som skal rengjøres være nedsenket i blandingen til de er rene. Skyll deretter av med vann.
 
Delevask:
Ved bruk i delevasker benyttes produktet utblandet i forholdet 1:50 med vann.
RBI Tankrens tilfredsstiller kravene til vaske- og avfettingsmidler i forskrift om utslipp av oljeholdig avløpsvann og om bruk og merking av vaske- og avfettingsmidler.
 
 
Pakning:
RBI Tankrens leveres  i UN – godkjent emballasje på 20 liter. 
 
HMS datablad ligger på EcoOnline

<< Tilbake


  • x